trygg

arbetsplats

KURSPRIS 

OFFERT

KUNDTYP

FÖRETAG

KURSLÄNGD

HALVDAG / HELDAG

Olika arbetsmiljöer kan skilja sig i mängden av anställda och speciella arbetsområden därför skräddarsyr Transfer Säkerhet  antal deltagare samt priset efter företagets behov.

 

om

Utbildningen "Trygg arbetsplats" genomförs över hela Sverige som en del i verksamheters över hela utvecklingsarbete av arbetsmiljöområde: Säkerhet. Vi erbjuder en övergripande hot- och våldsutbildning som innehåller bemötandeteknik som ger verktyg att förebygga, hantera och avvärja kritiska situationer. Utbildningen varvar teori med diskussioner, praktiska övningar och rollspel.

typfall

Exempel på typiska situationer som skulle kunna bli hotfulla är t.ex. ett möte med en klient eller en patient som ska få negativt besked, en besökare som kommer påverkad till samlingslokalen eller en arg kund som har fått vänta länge.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom privat verksamhet, myndigheter, kommuner eller landsting och som i sitt arbete möter andra människor yrkesmässigt dvs. klienter/ boenden/ patienter/ kunder etc.

Det övergripande syftet med utbildningen är att ge deltagarna en ökad kunskap om konflikthantering; mental förberedelse och medvetenhet om det egna beteendet samt verktyg att hantera situationerna säkrare och därmed förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

syfte

innehålL(förkortad)

  • Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 Hot och våld i arbetsmiljön

  • Bemötande av hotfull person

  • Stresshantering

  • Egna rutiner och handlingsplaner

  • Definition brott

  • Vad får vi göra enligt lagen?

 

intresseanmälan

Transfer Security in sweden AB
Org.nummer: 559186-1801

sakerhet@transfer.se

 

registrerad varumärke av transfer group ab