TRYGGHETS

UTBILDNING

KURSPRIS 

OFFERT

DELTAGARE

*Efter kundens behov

KUNDTYP

FÖRETAG

Olika arbetsmiljöer kan skilja sig i mängden av anställda och speciella arbetsområden, därför skräddarsyr Transfer Säkerhet kurs längden samt priset efter företagets behov.

 

Risk för våld och hot kan förekomma på alla arbetsplatser men för vissa yrkeskategorier är faran högre.

 

En “hot och våld utbildning” på Transfer Säkerhet lär dig ta fram strategier och kartlägga risker i din arbetsmiljö för att minimera utsattheten.

Kursen genomtänkt riktar sig till alla som i sin arbetsmiljö riskerar att utsättas för hotfulla situationer, våld eller andra risker och behöver kännedom och kunskap för att kunna hantera och förebygga dessa. Transfer Säkerhet vill att mer industrier bli tryggare. 

Vi har ett stort utbud av olika "Hot och vålds" utbildningar – allt från grundkurs till ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete samt mental träning inför våldssituationer.

 

Vi går även igenom agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt.

Syfte och mål

 

Målet är att ge kunskaper och en ökad trygghetskänsla för att kunna bemöta och förhindra risker och hotfulla situationer på arbetsplatsen.

 

Transfer Säkerhet i Sverige AB
Org.nummer: 559186-1801

sakerhet@transfer.se

 

registrerad varumärke av transfer group ab