trygg skola

KURSPRIS 

OFFERT

KUNDTYP

FÖRETAG

KURSLÄNGD

HALVDAG / HELDAG

Olika arbetsmiljöer kan skilja sig i mängden av anställda och speciella arbetsområden därför skräddarsyr Transfer Säkerhet  antal deltagare samt priset efter företagets behov.

Det övergripande syftet med utbildningen är att ge skolans personal en ökad kunskap om konflikthantering; mental förberedelse och medvetenhet om det egna beteendet samt verktyg att hantera situationer säkrare och därmed förebygga hot och våld inom skolan.

innehåll(förkortad)

  • Samtalsteknik

  • Risk inventering & riskanalys

  • Stresshantering

  • Säkerhetstänk (före, under, och Efter)

  • Mental förberedelse

 

om

”Vad gör man när obehöriga personer tar sig in på förskolan/skolan? Hur agerar man om en förälder kommer drogpåverkad till förskolan/skolan? Att känna trygghet på arbetsplatsen och för att så bra som möjligt kunna bemöta och hantera oförutsedda händelser såsom hot- och våld, så måste man bygga rutiner. Med kunskap om konflikthantering och om beteende inom flera situationer som kan uppstå, så kan både hot och våld avvärjes samt skapa trygghet. 

typfall

Exempel på typiska situationer som skulle kunna bli hotfulla är t.ex. ett möte med en klient eller en patient som ska få negativt besked, en besökare som kommer påverkad till samlingslokalen eller en arg kund som har fått vänta länge.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom förskolan/skolan.

syfte

 

intresseanmälan

Transfer Security in sweden AB
Org.nummer: 559186-1801

sakerhet@transfer.se

 

registrerad varumärke av transfer group ab