brand&hlr utbildning

KURSPRIS 

OFFERT

KURSLÄNGD

4 timmar

DELTAGARE

Max 14/grupp

KUNDTYP

FÖRETAG

om sjukvård

Hur gör man hjärt-lungräddning och vad gör man vid luftvägsstopp? På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop. Fler liv skulle kunna räddas om någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt. Här lär sig deltagaren att agera tills professionell hjälp kommer. Vi genomför utbildningen på er arbetsplats.

Utbildningen riktar sig till personal inom privat verksamhet, myndigheter, kommuner eller landsting.

Målgrupp

Att kombinera Brandutbildning med Vuxen- HLR med hjärtstartare ger kunskap inom hjärtlungräddning. Samt veta riskerna i sina egna miljöer på arbetsplatsen. Att alla på arbetsplatsen kommer att känna sig trygga i att veta hur man hanterar när en situation uppstår. 

innehåll(förkortad)

Brandteori (uppkomst, spridning och brandförlopp)

  • Förstå brandlarm och vilka åtgärder som behöver vidtas enligt upprättad handlingsplan

  • Risker: vad och vilka hotas vid brand

Hjärt-lungräddning

  • De första kritiska minuterna

  • Kedjan som räddar liv

  • Kontrollera livstecken

  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Barn-HLR 

Det finns två inriktningar, en med inriktning barn 0 – 1 år och en med inriktning 1 år – puberteten.

- Medvetandekontroll
- Andningskontroll
- Livstecken
- Stabilt sidoläge
- HLR
- Ringa 112
- Behandling av luftvägsstopp

 

om brand

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper i hur man förebygger bränder och deltagarna får öva praktiskt genom att släcka bränder i olika material och med rätt typ av släckmedel. Utbildningen utgår från en grundmodell men skräddarsys efter verksamhetens önskemål och behov. En fortsättning på denna utbildning erbjuds och innefattar en större brandövning med rökmaskin och skademarkörer.

syfte

 

intresseanmälan

Transfer Security in sweden AB
Org.nummer: 559186-1801

sakerhet@transfer.se

 

registrerad varumärke av transfer group ab